Tosunkaya.com

IC 7447 Kullanarak BCD’den 7 Segment Display Decoderi

IC 7447 Kullanarak BCD'den 7 Segment Display Decoderi

74xx47 yongası 7 segment ekranını çalıştırmak için kullanılır. 74xx47’yi ortak anot (common anode) olan 7 segment displayle kullanmanız gerekir (örn. Kingbright parça no SA03). 74xx47’ye giriş, D’nin 8, C’nin 4, B’nin 2 ve A’nın 1 olduğu DCBA, binary bir sayıdır. DCBA girişleri genellikle bir binary counter’dan gelir veya manuel de deneyebilirsiniz.
Ekran, yalnızca ikili sayılar dcba=0000 (0) ve DCBA=1001 (9) arasında ise mantıklıdır; buna kısaca ikili kodlanmış ondalık (binary coded decimal) veya BCD denir. Sayı 9’dan büyükse ekranda garip bir çıktı elde edersiniz. Davidswinscoe sitesi üzerinde farenizi hareket ettirerek bunu deneyin.

Ekipman

  • Trainer board (breadboard vs), IC7447, 7 Segment Display (Common Anot), 7 adet direnç.

Deney Çalışması

connection-for-common-anode-7447-ic ic7447-pin-diagramcircuit-diagram-ic7447-ssd

  1. Başlamak için, yukarıda görüldüğü gibi bir devre inşa edeceğiz.
  2. IC 7447‘yi boarda yerleştirin ve veri sayfasını, pin diyagramını kontrol edin (Şekil 6’yı kontrol edin). Her pin için uygun bağlantıları yapın.
  3. Ortak anot tipi 7 segment display’i yerleştirin ve pin diyagramını kontrol edin.
    Bir direnç kullanarak ortak pini Vcc’ye ve diğer pimleri 7447’nin a, b, c, d, e, f, g çıkış pinlerine bağladığınızdan emin olun (Şekil 7 ve Şekil 5).
  4. 7447’nin A, B, C, D giriş pinlerini bir tarafa alın (kolaylık açısından farklı renk kabloyla vs), böylece değiştirerek 7 segment displayi gözlemleyebiliriz. A, B, C, D girişleri için bunları doğrudan 5 volta (Vcc) veya topraklamaya bir tel ile bağlayabilirsiniz.
  5. 7447’nin girişlerini değiştirin ve aşağıdaki tabloya göre istediğiniz rakamı 7 segment display’de gösterin.

Common Anode Common Cathode

Tablodan hangi sayının hangi inputlarla gösterilebileceği

IC7447 Truth Table

7447 Sayı Gösterimi davIdswInscoe.com

InputsOutputs
DCBA/Display
00001110000001
00011111001111
00101110010010
00111110000110
01001111001100
01011110100100
01101111100000
01111110001111
10001110000000
10011110001100
10101111110010
10111111100110
11001111011100
11011110110100
11101111110000
11111111111111

IC7447 Datasheet PDF

IC7447 Schematic PDF

IC7447 Pin Diagram

ic 7447 pin diagram

5/56548 oy

Emre Tosunkaya

Kendini İnternete adamış bir tekno kişi. Teknoloji ve İnternet adına; WordPress, Webmaster, Android, Google, mobil, oyun, yazılım hakkında insanlara yararlı makaleler yazar.